Another way of telling

Posts Tagged ‘The Horse’

Ngựa Người

- Khi thơ bé sở thích của tôi là săn bắn, giết chóc thú vật và gia cầm.

- Lớn lên, tôi ý thức được cuộc sống không phải là vĩnh hằng, trong tôi có một lòng trắc ẩn. Tôi ghê, sợ…

- Nhiếp ảnh dạy tôi, cho tôi thêm sức mạnh để đối diện. Tôi chụp nó… con Ngựa.

- Chúng tôi mua con Ngựa này! Nó! Chúng tôi cần bộ xương của nó!!!

- Mẹ tôi bị khớp…

- Cuộc sống….

Việt Trì 07/09