Another way of telling

Complicated Life

Thoáng cái đã một năm, một năm không post bài lên đây, một năm không chụp ảnh. Một năm bỏ nhiều thứ để làm một vài thứ, xong được vài thứ và dở dang cũng vài thứ…

Chúc những người thân yêu và bè bạn luôn tìm được sự cân bằng, tự tại và những phút giây bình an trong tâm hồn.

Merry Christmas and Happy New Year!

Son Doan

Be Sociable, Share!

2 Responses Subscribe to comments


  1. Nhạt

    Em cũng chúc anh 1 năm hạnh phúc và bình yên.

    Jan 09, 2011 @ 4:25 pm


  2. sondoan

    Cám ơn cô Nhạt nhiều 🙂

    Jan 09, 2011 @ 5:12 pm

Reply

*