Another way of telling

Toi la ai? – Who am I? – Kdo jsem?

Toi la ai? là một chương trình do Hanoi Club thực hiện nhằm giúp các em nhỏ người Việt nam tăng cường sự  hiểu biết về bản thân cũng như văn hóa nước sở tại. Qua đó giúp các em có thêm tự tin với xã hội để hòa nhập với nơi mà sẽ là quê hương thứ hai của các em.

Cám ơn các bạn Hanoi Club về lời mời cũng như toàn bộ những việc mà các bạn đã làm cho người Việt nam tại đây.

Son Doan.

Be Sociable, Share!

Reply

*